spacer

AUDIT ENERGETIC

site1

 

Audit energetic al clădirilor

 

Preţul crescând al combustibililor fosili, epuizarea resurselor naturale, situaţia economică la nivelul ţării care trebuie să importe petrol şi gaze naturale, presiunea asupra bugetului familiilor, fenomenul de seră planetar care a luat proporţii îngrijorătoare, racordarea la măsurile adoptate de Uniunea Europeană, situează eficientizarea energetică a clădirilor civile în centrul preocupărilor guvernamentale.

 

Începând din 1 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, lege ce reprezintă transpunerea Directivei nr. 2002/91/CE privind performanţa energetică a cladirilor, iar la data de 21 februarie 2007 a intrat în vigoare Ordinul nr. 157/2007 din 01/02/2007 al Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, act ce reglementează tehnic metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor.

 

Conform articolului 13 din aceasta lege: "Certificatul de performanţă energetică a cladirii se elaborează cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru clădirile prevăzute la articolul 7 (locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri de învăţamânt, spitale, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ şi alte tipuri de clădiri consumatoare) care se construiesc, sunt vândute sau închiriate".

 

Deci fiecare proprietar de locuinţă, dacă doreşte să vândă sau să închirieze locuinţa, va trebui să prezinte un certificat de performanţă energetică a cladirii

 

Acest certificat contine detalii legate de calitatea energetica a cladirii, care ne ajuta sa calculam costurile viitoare de intretinere. Cine isi cumpara o casa sau isi inchiriaza un apartament are dreptul de a se documenta despre calitatea termica a acesteia.

 

Certificatul de performanţă energetică a cladirii este eliberat de către un auditor energetic atestat, în urma unei expertize energetice şi este valabil zece ani de la data emiterii.

Conform art. 23 din Legea nr. 372/2005: "Prevederile privind articolul 13, alineatele 1 şi 2, privind elaborarea certificatelor şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători şi chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, se aplică la trei ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi". Deci din 2010.

 

Ordonanţa de Urgenţă 174/2002 arată că acţiunile finanşate de la bugetul de stat, în limita fondurilor alocate, sunt:

  • expertiza
  • auditul energetic
  • proiectarea reabilitarii termice a cladirii

Prin proiectele de reabilitare, se îmbunătăţeşte calitatea termică a cladirii dumneavoastră şi se diminuează costurile de întreţinere, iar condiţiile de igienă şi confort termic interior se înbunătăţesc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer
spacer
spacer