spacer

BILANT ENERGETIC

site1

 

Bilanţuri energetice

 

În anul 2006 a fost modificată şi completată Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei care venea în completarea Legii nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

 

Scopul legii este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici naţionale şi locale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile.

 

Legea instituie obligaţii(realizarea de Bilanţuri energetice pentru toţi consumatorii care consumă mai mult de 200 tep energie per an ) prevăzând stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie în vederea utilizării eficiente a acesteia.

 

Bilanţurile pot fi:

  • pentru conturul de cuprindere: bilanţ pe echipament; bilanţ pe instalaţie; bilanţ pe secţie; bilanţ pe uzină; bilanţ pe agent economic.
  • în funcţie de tipul energiei: bilanţ termoenergetic; bilanţ electroenergetic.
  • în funcţie de natura purtătorilor de energie: bilanţul pe combustibil; bilanţul pe abur; bilanţul pe apă de răcire; bilanţul pe agenţi frigorifici; bilanţul pe aer comprimat (tehnologic, de măsură şi control); bilanţul pe azot şi oxigen; bilanţul pe alte materiale cu rol de purtător (de exemplu: piesele calde care rezultă dintr-un proces tehnologic).
  • după numărul formelor de energie: bilanţ simplu (termoenergetic sau electroenergetic); bilanţ complex (termoenergetic si electroenergetic).
  • după conţinut şi etapă de elaborare: bilanţ de proiect: bilanţ de omologare: bilanţ de recepţie; bilanţ real; bilanţ optim.
  • după felul fluxurilor de energie considerate: bilanţ energetic calitativ (sau bilanţ exergetic); bilanţ energetic cantitativ.

Bilanţul energetic va fi supus unei analize foarte amănunţite pentru a conduce la: localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor şi clasificarea lor, cât şi la stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer
spacer
spacer