spacer

DESPRE NOI

site1

 

S.C. ENERGY MANAGEMENT S.R.L. este o firmă specializată în consultanţă în domeniul activităţiilor şi serviciilor in domeniul eficienţei energetice. Serviciile noastre vă ajută în dezvoltarea afacerii dumneavoastră şi doresc asigure un avantaj faţă de competitori. Vom încerca să găsim împreună soluţii la problemele dumneavoastră specifice:

 

Audit energetic al clădirilor

 

Conform articolului 13 din Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, "pentru locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri de învăţamânt, spitale, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ şi alte tipuri de clădiri consumatoare care se construiesc, sunt vândute sau închiriate" se elaborează certificatul de performanţă energetică a clădirii, de către un auditor energetic atestat, în urma unui audit energetic .

 

Auditul energetic presupune şi măsuri de reabilitare, prin care se îmbunătăţeşte calitatea termică a clădirii.
Peste trei ani, elaborarea şi prezentarea certificatului de performanţă energetică a clădirii potenţialilor cumpărători sau chiriaşi va fi obligatorie. Obţinerea acestuia se face doar în urma unui audit energetic.

 

detalii :.

Bilanţuri energetice

 

Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, crează cadrul legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici naţionale şi locale de utilizare eficientă a energiei.

 

Legea instituie obligativitatea realizarea de bilanţuri energetice întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în acest sens, pentru toţi consumatorii care consumă mai mult de 200 tep energie per an, precum şi pentru administratorii clădirilor cu suprafaţă desfăşurată mai mare de 1.500 mp. aflate în proprietate publică.

 

Bilanţul energetic este o analiză amănunţită şi detaliată, executată în condiţii precis delimitate (spatiu, timp), a proceselor de transformare a energiei, procese ce au loc în conturul unui sistem consumator de combustibili şi/sau energie sau în conturul unei părţi componente a lui.

 

Bilanţul energetic conduce la: localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor şi clasificarea lor, cât şi la stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru eliminarea acestora.

 

detalii :.

Planul de Management Energetic

 

Managementul energetic presupune un proces de conducere a sectorului energetic pentru sporirea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie.

 

Planul de Management Energetic este strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru atigerea eficienţei energetice propuse.

 

detalii :.

Suplimentar faţă de cele expuse se pot elabora:

  • analiza complexă energie-economie-mediu în scopul îmbunătăţirii performanţelor companiei,
  • Previzionarea consumului de energie, gaze naturale şi posibilitatea reducerii intensităţii energetice.
  • Analiza efectelor economice şi asupra mediului şi estimarea acestora pentru viitor.
  • Formularea de soluţii privind achiziţia gazelor, mix-ul formelor de energie utilizate, reducerea intensităţii energetice, recuperarea secundară, accesarea fondurilor speciale, plasarea ca jucător pe piaţa certificatelor de emisie şi a bonurilor verzi.
  • Analiza soluţiilor prezentate (stabilirea fezabilităţii soluţiilor) şi oferirea pachetului optim.
  • Analiza de risc energetic

 

 

 

 

spacer
spacer
spacer