spacer

MANAGEMENT ENERGETIC

site1

 

Managementul energetic, aplicat unui consumator de energie , are ca ţintă asigurarea unui consum eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea costurilor energetice, mărind in acest mod rentabilitatea..

 

Managementul energetic presupune un proces de conducere a sectorului energetic utilizând echipamente si tehnici avansate de masurare pentru monitorizarea utilizarii energiei.

 

Planul de Management Energetic este strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru atigerea eficienţei energetice propuse.

 

În urma aplicării unui Plan de Management Energetic se obţine:

 • creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii costurilor;
 • dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, raportarea acestor consumuri şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor consumuri;
 • realizarea unei bune comunicări între toate entităţile, pe problemele energetice specifice şi responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei, prin dezvoltarea interesului tuturor participanţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor prin diferite metode care şi-au dovedit utilitatea (note informative, publicitate, întâlniri, filme şi prezentări video, programe specifice de reducere a pierderilor de energie);
 • găsirea celor mai bune căi de a spori economiile băneşti rezultate din investiţiile în eficientizarea energetică a proceselor specifice de producţie, prin aplicarea celor mai performante soluţii cunoscute la nivel mondial;
 • asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice

Direcţiile principale ale Planului de Management Energetic sunt:

 • realizarea strategiilor pe termen mediu şi lung privind necesarul şi oferta de energie, care să ghideze procesul decizional;
 • aplicarea standardelor naţionale şi a reglementarilor tehnice de eficienţă energetică,;
 • promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice ;
 • încurajarea finanţării investiţiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului public si privat;
 • elaborarea balanţelor energetice si formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica;
 • reducerea impactului asupra mediului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer
spacer
spacer